Boka höstens kompetensutveckling hos CLU

Samtliga aktiviteter som Centrum för lärande och undervisning, personalavdelningen och Bibliotek & läranderesurser erbjuder högskolans personal under hösten 2013, kommer på webben i anslutning till att den nya anställdwebben släpps.

Högskolepedagogisk grundutbildning, 15 hp

Högskolepedagogisk grundutbildning omfattar 15 högskolepoäng och sträcker sig över hela läsåret. De fysiska träffarna är förlagda till högskolan, två dagar i sträck ca en gång i månaden, däremellan används lärplattformen PING PONG som kommunikationsmedel. All kurslitteratur är gratis och tillhandahålls vid kursstart.

Kursdatum hösten 2013:

5-6 september (kursstart)
26-27 september
24-25 oktober
21-22 november
12-13 december

Kursdatum våren 2014 (prel):

23-24 januari
20-21 februari
20-21 mars
24 april (PUHB-dag)
23 maj (avslutande examinationstillfälle)

För mer information/For more information:

Lill Langelotz eller Susanne Jämsvi

Anmälan görs till: 

Tove Lekselius

Handledarutbildning på forskarutbildningsnivå - Att handleda doktorander

Kursen vänder sig till disputerade lärare som handleder eller inom kort kommer att handleda doktorander. Kursen präglas av flervetenskaplighet och samarbete över disciplinära gränser. Detta medför ett kollegialt utbyte av erfarenheter och deltagarna förväntas delta vid alla tillfällen.

For English speaking supervisors, there is a possibility of taking courses in the supervising of doctoral students at other universities

Kursdatum:

10/9, 30/9-1/10, 29-30/10 och 26/11

För mer information/For more information:

Anngerd Lönn Svensson

Handledarutbildning på grundnivå – Att handleda studenter som skriver uppsats eller gör examensarbete på grundnivå, 7,5 hp

Kursen vänder sig till doktorander och lärare som handleder examensarbeten eller uppsatser främst på grundnivå. Kursen erbjuds på svenska och/eller engelska.

Supervising students is held in Swedish and/or English 

Kursdatum:

8/10, 5/11, 3/12, 14/1, 11/2 och 4/3

För mer information/For more information:

Anngerd Lönn Svensson

Workshop om surfplatta (Ipad) som ett pedagogiskt hjälpmedel

CLU erbjuder högskolans personal en workshop om tips och tricks samt pedagogisk användning av en surfplatta. Första tillfället (ca 3 timmar) kommer att handla om surfplattans grundläggande funktioner och användning. Det är tänkt att workshopen eventuellt kan följas av flera om önskemål finns. Ytterligare workshops om surfplattan anordnas efter överenskommelse och utformas då efter önskemål.

Workshopinnehåll; Diskussion/visioner om hur vi ser den framtida användningen av en surfplatta i undervisning som pedagogiskt hjälpmedel, appar, mail, filåtkomst, iCloud, AppleTV, uppdateringar, tillbehör, m.m.

Kursdatum:

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas då efter önskemål.

För mer information:

Ramón Garrote

Workshop om att komma igång med lärplattformen Moodle

Internationalisering har lett till att högskolans personal samarbetar med andra lärosäten runt om i världen. På senare tid har lärare vid högskolan deltagit i internationella projekt som har inneburit att man har delat ansvaret/undervisning på en eller flera kurser. Vid dessa kurser har lärplattformen Moodle använts. Moodle är en lärplattform baserad på open-source. Moodle används i stor omfattning inom undervisning och inte bara i utvecklingsländer. 

Denna workshop erbjuds till högskolans lärare för att snabbt komma igång med Moodle, i sin egen undervisning, men främst som ett verktyg för samarbete med aktörer utanför högskolan.

Kursdatum:

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas då efter önskemål.

För mer information:

Ramón Garrote

Högskolepedagogisk introduktion för nyblivna lärare

Introduktionen vänder sig till nyanställda lärare utan tidigare undervisningsvana och tar upp hur det är att arbeta som lärare på Högskolan i Borås. Introduktionen erbjuds kontinuerligt efter behov och omfattar ca en halv dag.

För mer information och intresseanmälan:

Linda Borglund

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper inom lärplattformen PING PONG. Syftet med kursen är att du ska skaffa dig en grund för att kunna utnyttja PING PONG på ett bra pedagogiskt sätt i din undervisning och/eller i andra situationer där PING PONG kan vara ett bra hjälpmedel. Kursen är två halvdagar.

Kursdatum:

19/9 och 3/10, kl. 13:00-16:00

Anmälan:

Anmälan via PING PONG-katalogen senast 8/9.

För mer information:

Anita Eklöf

Tips & Tricks i PING PONG, PING PONG-fortsättningsnivå

En representant från Ping Pong AB håller ett utbildningstillfälle som tar upp hur du kan använda PING PONG för Kamratbedömning, Ping docs och Mål & Framsteg samt berätta om nyheter i PING PONG. Du ges själv möjlighet att prova på olika saker. Kursen vänder sig till dig som kan grunderna i PING PONG

Kursdatum: 

21/11, kl. 10:00-12:30.

Anmälan:

Anmälan via PING PONG-katalogen senast 10/11.

För mer information:

Anita Eklöf

Text: Johanna Avadahl