Engelska översättningar beslutade

Brittisk engelska ska användas i officiella dokument och sammanhang, samt i generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet. Det är dock viktigt med målgruppsanpassad kommunikation, och därmed kan amerikansk engelska användas när det är nödvändigt i specifika ärenden, t.ex. presentationer vid amerikanska konferenser.

Det reviderade dokumentet innehåller engelska översättningar av organisatoriska enheter och funktioner vid högskolan, samt titel- och tjänstebenämningar.

Det beslutades också att när nya organisatoriska enheter inrättas eller namnändringar sker på befintliga organisatoriska enheter så måste det även tas beslut om engelsk översättning av namnet.

Beslut om Engelska vid Högskolan i Borås: Engelsk översättning av organisatoriska enheter, funktioner och titel- och uppdragsbenämningar vid Högskolan i Borås, dnr 304-13.

Bilaga med Engelsk översättning av organisatoriska enheter, funktioner och titel- och uppdragsbenämningar vid Högskolan i Borås, dnr 304-13.

Text: Johanna Avadahl