Hallå där Susanne Jämsvi!

Varje år anordnas PUHB-dagen, en intern konferens med fokus på pedagogisk utveckling. Hur gick årets dag?

– Intrycket av dagen är att alla deltagare var noggrant förberedda och presenterade aktuella och relevanta utvecklingsprojekt. Det var spännande att ta del av de idéer och den pedagogiska utveckling som kontinuerligt genomförs vid de olika institutionerna här på högskolan i samlad form. I pauserna diskuterade flera av deltagarna de nya perspektiv och infallsvinklar de fått från föreläsarna. En annan intressant upptäckt var de stora likheterna i hur vi arbetar med studenters lärande.

– Det var dessutom glädjande att det kom en hel del kollegor som var nyfikna på den pedagogiska utveckling som pågår för tillfället. Ledningsgruppen från Institutionen för vårdvetenskap var bland annat representerad.

Varför anordnas dagen?

– Tanken med dagen är att erbjuda ett gemensamt tillfälle där undervisande personal får ta del av pågående pedagogiska utvecklingsarbeten både för att få inspiration till både egen och insitutions- utveckling, och för att få veta vilka resultat som utvecklingsprojekten genererat. Utvecklingsarbetena kommer att presenteras i högskolans rapportserie, Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås, den s.k. PUHB-rapporten.

Huvudtalare på PUHB-dagen 2013 var professor Dai Hounsell från Skottland, som talar på temat "Rethinking and redesigning feedback - How can feedback be improved?".

Text: Jennifer Tydén