Hur kan vi konsumera kläder mer miljömedvetet?

Hallå där, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson, universitetslektorer på Handels- och IT-högskolan, och två av författarna till rapporten "Mot en mer hållbar konsumtion - En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder".

Vad har varit syftet med er studie?

– Vi vill öka kunskapen och förståelsen för hur konsumenter gör sig av med kläder. Detta för att handeln och andra aktörer i samhället ska kunna utveckla nya lösningar för att främja återanvändning och återvinning av kläder. De ska kunna kommunicera lösningar om återanvändning och återvinning av kläder som främjar konsumenters miljöengagemang.

Vad ser ni för resultat?

– Dyra, snygga och/eller välbevarade kläder sorteras ut för att säljas, bytas eller ges bort till vänner och familj. Kläder av mindre finansiellt värde eller med smärre defekter skänks ofta till välgörenhet. Att lämna kläder till välgörenhet har filantropiska motiv samt är ett enkelt sätt att göra sig av med överskott. Det förknippas inte med miljöhänsyn. Konsumenter känner inte till att flertalet välgörenhetsorganisationer lämnar en stor del av inlämnade kläder till återvinning.

– Kläder förknippas inte med källsortering. Konsumenter i alla åldrar slänger kläder i soporna. Trots att det finns ett växande intresse för second hand, handlar de flesta konsumenter inte second hand. Vi ser att benägenheten att köpa second hand skulle öka om second hand förknippas med modemedvetenhet och miljöansvar. Att agera miljövänligt varierar mellan åldersgrupper. Sammanfattningsvis ser vi att det behövs åtgärder som möjliggör att vi som konsumenter kan agera just miljövänligt.

Hur skall medvetenheten öka hos allmänheten om ett hållbart beteende när det gäller kläder?

– Det behövs information om hur vi kan agera mer miljövänligt genom kampanjer om att trasiga kläder kan återvinnas, kampanjer från välgörenhetsorganisationerna om hur insamlingen fungerar och vart biståndet går samt ett ökat fokus på miljöaspekten.

Hur möjliggörs att vi kan konsumera kläder mer miljövänligt?

– Åtgärder som skapar ett miljövänligt agerande är insamlingskärl för trasiga kläder. Att kläder tillverkas på ett sådant sätt att de är slitstarka och möjliga att reparera. Genom att ge skräddare avdrag för tjänster med lagning av kläder kan möjligheterna att använda sina kläder längre öka. Butikskonceptet och atmosfären i second hand butiker bör utvecklas för att få fler att köpa second hand.

Mer info:

Om Framtidsveckan
Rapporten ”Vetenskap för profession 20:2012, Mot en mer hållbar konsumtion - En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder 

Text: Anne Liljenbäck