Ombyggnad av gatorna kring högskolan

Busshållplats flyttas 

Flera gator påverkas av ombyggnaden. Busshållplatsen på Allégatan kommer att flyttas till Yxhammarsgatan (närmare polishuset) och gatan rustas upp med ny beläggning. En gång- och cykelöverfart anläggs på Yxhammarsgatan över Allégatan för att cyklister ska slippa köra ut i cirkulationsplatsen där cykelbanan går idag.

Läs mer om alla gator som påverkas av ombyggnaden på Borås Stads webbplats

Klart höst 2013 och vår 2014

Ombyggnaden kommer att vara klar hösten 2013, förutom delen på Skaraborgsvägen mellan Viskastrandsgatan och Kungsbron där sluttid är våren 2014.

Text: Ida Borenstein