Pris för årets IT-projekt till Högskolan i Borås

– Detta är stärkande för oss och ett konkret bevis på att vi har en bra verksamhet. Vår ambition är att positionera Högskolan i Borås som nationellt ledande inom ITSM (IT Service Management). Det säger professor Stefan Cronholm, som lett forskningsgruppens arbete.  När vi söker medel för framtida projekt är det bra att kunna visa på ett sådant här erkännande, fortsätter han.

Stefan Cronholm är professor vid Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

Priset gick till Högskolan i Borås i hård konkurrens bland flera nominerade. Projektet har handlat om att hitta en metod för förbättrad processeffektivitet i IT-tjänster. Exempel på IT-tjänster som studerats är tjänsteutveckling, releasehantering, tjänsteleverans, incident- och problemhantering, kapacitets- och tillgänglighetshantering, kontinuitetshantering, arbetsplanering, övervakning och kontroll samt strategisk styrning av tjänster. Gruppen har analyserat tjänsteprocesserna med målet att dessa ska bli kvalitativt bättre och mer effektiva.

– Vi har också arbetat med att öka transparensen för kunden. Det är inte bara att till exempel köpa in ett system – ofta är det drift, underhåll och förvaltning som är de stora kostnaderna. Då är det viktigt att visa vad man får för pengarna, och det gör man bättre genom att förstå vad kunderna verkligen vill ha, säger Stefan Cronholm. Det blir ofta så att leverantörerna levererar vad de uppfattar att kunden vill ha, vilket inte alltid stämmer med vad kunden tror att de har beställt.

Priset för årets IT-projekt delades ut på itSMF:s vårkonferens med motiveringen:

"Projektet har på vetenskapliga grunder arbetat för att effektivisera IT Service Management (ITSM). Projektet har på ett innovativt sätt möjliggjort erfarenhetsutbyte mellan företag och universitet, tillgängliggjort ny information för forskning samt spridit resultatet från projektet till övriga ITSM-sektorn."

I projektet deltog:
Stefan Conholm (projektledare), Hannes Göbel, Nicklas Salomonson, Ulf Seigerroth (Jönköpings tekniska högskola). Deltagande organisationer, förutom Högskolan i Borås var Enheten för IT-stöd och utveckling (ITS) Umeå universitet, Pulsen AB, SCA Transforest, Schenker Privpak, Sogeti, Volvo IT, Pulsen AB och Volvohandelns Utvecklings AB.

ITSMF är en internationell sammanslutning/nätverk av IT-företag. itSMF tillhandahåller ett världsomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket.

Film från prisutdelningen

Läs mer om itSMF på: http://www.itsmf.se/