Antalet sökande till ingenjörsutbildningar ökar kraftigt

 

−Det är ett erkännande för att vi har bra utbildningar som ligger bra i tiden med goda arbetsmöjligheter för de som går klart utbildningarna, säger Peter Axelberg, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Vad tänker du om att fler söker sig till ingenjörsutbildningarna?

−Jag tänker att ungdomar gör rationella val idag utifrån både intresse och utkomstmöjligheter.

Hur påverkar det kvaliteten på utbildningarna om fler söker till utbildningarna?

−Kvaliteten är redan god, men ett högre söktryck på förstahandsansökningarna innebär att vi får in studenter som är än mer högmotiverade.

Är det någon ingenjörsutbildning som sticker ut mer än de andra när det gäller söktrycket?

− Precis som förra året är intresset för utbildningarna inom bygg-, energi- och kemiteknik stort. Även intresset för våra tvååriga högskoleteknikerutbildningar i energi- och processteknik och it-teknik är mycket stort.

Hur ser arbetsmarknadsläget ut för högskoleingenjörer den närmaste tiden?

−Arbetsmarknadsläget för högskoleingenjörer ser väldigt bra ut generellt sett och kommer att bli än bättre de kommande åren enligt alla prognoser.

Nyligen gav regeringen besked i vårpropositionen om att Högskolan i Borås får pengar till att öka antalet utbildningsplatser på bland annat högskoleingenjörsutbildningar under 2013 och 14.

Innebär det att man kommer att ta in fler studenter till ingenjörsutbildningarna i år än planerat?

−Tyvärr bara på marginalen. Vi får endast utrymme att ta in ett litet antal fler studenter.

Text: Solveig Klug