Väldigt många vill bli förskollärare

– Det är särskilt roligt och uppmuntrande att utbildningen är så populär eftersom den svarar mot ett stort behov i många kommuner, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik. Utbildningen är individanpassad för de yrkesverksamma, och vi har lokaliserat flera platser till just Värnamo för att erbjuda bra förutsättningar för studenterna där.

Det är första gången utbildningen den här utbildningen ges på plats i, och i samarbete med, Värnamo. "Populär" är ingen underdrift - 11,63 respektive 12,94 förstahandssökande per plats gör att utbildningen sticker ut betänkligt.

– Den här utbildningen är ett bra exempel på hur Högskolan i Borås arbetar med sitt motto "vetenskap för profession" i praktiken. Med vetenskaplig expertis tillmötesgår vi behovet av en alternativ utbildningsform i regionen och får samtidigt kunskaper tillbaka i en ömsesidig process och samarbete. Det sade Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås, när samarbetsavtalet mellan högskolan och Campus Värnamo undertecknades i januari. 

Text och bild: Martin Karlsson