Vart är den digitala handeln på väg?

 

Andra medverkande är:

  • Niklas Hedin, Centiro
  • Fredrik Ottosson, Viskans Distanshandel System AB
  • Henning Källqvist, Care Of Carl
  • Robin Johansson, Stay Hard

Några frågeställningar som diskuteras

  • Vart är den digitala handeln på väg?
  • Hur ser konsumentbeteendet ut i en digitaliserad handel?
  • Kan vi lära av England och USA som ligger betydligt längre fram inom e-handel?
  • Kan varumärken driva egen e-handel utan att störa upparbetad distributionsled?
  • Kan B2B företag bygga relation och leverera kundnytta på nätet?