Affärsinformatiker på väg till Kina

Varför valde du att studera på Affärsinformatikutbildningen?

Det som lockade mig var den dubbla examen och att det var ett års obligatoriska studier i Kina. Det är en bra erfarenhet att ha studerat i Kina och jag är övertygad om att det kommer att öka mina möjligheter till arbete i framtiden.

Du är den första årskullen i ditt program som åker till Kina. Har utbildningen motsvarat dina förväntningar så här långt?

Ja, det har den men det har varit svårare än jag trodde. Det är lätt att tappa tråden i en utbildning eftersom du inte vet vart du är på väg eller förstår varför du läser vissa kurser. Jag har kämpat på och nu är jag på väg till Kina, det känns riktigt bra.

Vad har du för förväntningar på din studietid i Kina?

Mina känslor inför vistelsen kan beskrivas med två ord: Nyfiken och nervös.

Jag räknar med att växa som människa och uppleva en ny och annorlunda kultur på plats. När det gäller studierna så tror jag nog att det ska fungera ungefär som här.

Jag ser också fram emot att möta kinesen i sin vardag. Även om jag har hört att engelskan hos den vanliga kinesen inte är den bästa så tror jag nog att de kinesiska studenterna är mer duktiga på det.

Hur ska du bo?

Vi är två studenter från Borås som ska dela på en lägenhet inne på universitetets campus i Jinan. Det verkar ganska praktiskt att bo inne på campus och slippa pendlingen till studierna. Dessutom är det inte speciellt långt till centrum därifrån, bara cirka 30 minuter med allmänna kommunikationer.

Hur har du förberett dig inför resan?

Jag har läst på en hel del om Jinan för att jag ska känna igen mig när jag väl kommer dit, t ex om stadens atmosfär, folket, och vad olika saker kostar. Jag har även laddat ner en app som ska hjälpa mig med kinesiskan. Även om vi har läst kinesiska i vår utbildning här i Sverige så känner jag mig inte speciellt säker i språket men jag tror att det löser sig när jag väl är på plats i Kina.

Har du fått någon information direkt från universitetet i Jinan?

-Vi har mest fått information från vår internationella koordinator och utbildningsansvarig i Borås men jag räknar med att det blir desto mer när vi kommer till Jinan. Det som har informerats från Kina är hur vi ska ta oss till Jinan från flygplatsen samt att de vill ha ett foto för passerkort.

Hur ser dina studier ut under läsåret i Kina?

Det är obligatoriska kurser under den första terminen, bland annat i kinesisk kultur och marknadsföring. Den andra terminen är en praktiktermin i Kina, inte nödvändigtvis i Jinan. Att hitta en praktikplats kommer universitetet att hjälpa till med.


Text och foto: Camilla Carlsson