Bibliotekshögskolan första svenska medlemmen i iSchools

– iSchool-medlemskapet ger möjligheter för såväl studenter, forskarstuderande och forskare, till mobilitet. Att studera och forska vid lärosäten utomlands blir enklare när vi tillhör ett etablerat nätverk, säger Ann-Sofie Axelsson, prefekt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Organisationen iSchools startade i USA där utbildningar inom området hade behov av att uppdatera sig, stärka sina varumärken och öka kontakterna sinsemellan och med företag. Eftersom informationsområdet ständigt förändras i snabb takt är det viktigt att utvecklas och uppdatera sig på den senaste kunskapen. iSchools underlättar en sådan uppdatering av vad som sker internationellt.

– Det här medlemskapet gör att vi får tillgång till andra kanaler och nätverk inom det informationsvetenskapliga området men även öppningar till angränsande ämnen. iSchools har en betoning på tvärvetenskapligt arbete och med tanke på hur samhället utvecklas är det hela tiden fler discipliner som blir intresserade av informationsvetenskap, berättar Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Öppnar upp för internationellt samarbete

År 2014 lanseras Horizon 2020, EU:s stora ramprogram för forskning och innovation, och ett medlemskap i iSchools kan göra det lättare för Högskolan i Borås att hitta samarbeten inom europeisk forskning.

– Jag tror att det kan vara en stor nytta för oss i EU-samarbeten att vi nu är medlem i iSchools. Organisationen har en uttalad ambition att hjälpa varandra inom de här olika nätverken, menar Jan Nolin. 

Årliga konferenser

iSchools anordnar varje år en konferens, iConference, som samlar forskare från hela världen.

– Deltagande i iSchools konferenser möjliggör högkvalitativt kunskapsutbyte inom området biblioteks- och informationsvetenskap för våra doktorander och forskare. Det kommer gynna både utbildning och forskning inom området, säger Ann-Sofie Axelsson. 


Fakta iSchools

iSchools är en global utbildningsorganisation med ledande medlemmar i informationsfältet, som utgår från att experter krävs när det gäller all slags informationsutveckling i vetenskap, företag, utbildning och kultur.
iSchoolsorganisationen har sedan starten i USA 2005 spridit sig till både Europa och Asien och i Norden är Köpenhamns universitet och Tammerfors universitet medlemmar utöver svenska Högskolan i Borås.
Ett medlemskap i iSchools är en kvalitetsstämpel som säger att institutionen är en av de stora inom det informationsvetenskapliga området i Europa.
Läs mer om iSchools

 

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson