Förändringar i KronoX

Detta innebär att det är Ladokkoden som visas vid schemavisning, se exempel nedan:

Tidigare benämning: 
SA11, Systemarkitekturutbildningen
SA12, Systemarkitekturutbildningen

Nuvarande benämning: 
ASYAR11h, Systemarkitekturutbildningen, 180 hp
ASYAR12h, Systemarkitekturutbildningen, 180 hp

Du kan fortfarande söka på program- eller kursnamn för att få fram ditt schema.

Utveckling av schemavisning pågår under sommaren, bl.a. kommer det bli möjligt att välja att få ut sitt schema med program-/kursnamn istället för kod. I augusti kommer mer information om de förändringar som genomförts under sommaren.