Fullspäckad höst kring hållbar utveckling

Vi hoppas att fler ska bli intresserade av hållbar utveckling samtidigt som vi bibehåller och stärker det arbete som redan görs, fortsätter Birgitta Påhlsson.

Först ut i höst är smittskyddsläkare Peter Ulleryd som föreläser under rubriken ”Antibiotika – hjälper eller stjälper?” den 5 september. Hans seminarium är en del av seminarieserien ”För och emot”, där det vid tre tillfällen fokuseras på hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten.

Diplomering i anslutning till fairtrade-kaffet

Det årliga fairtrade-fikat är planerat till den 17 oktober och i samband med detta kommer en diplomering av kurser ske.
­- För andra gången är det nu möjligt att nominera kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment. Diplomeringen är ett sätt att uppmärksamma och stödja integrationen av hållbar utveckling i utbildningen, berättar Birgitta Påhlsson.

Sista datum för nominering är den 1 oktober, mer information.

Nya mål för arbetet på remiss

Just nu arbetas det för fullt med de nya målen för hållbar utveckling som ska gälla för perioden 2014-2016.
Vi har lärt oss mycket under de senaste tre åren, och vi vill nu bredda arbetet kring målen och involvera fler. Förbättringsarbetet ska i ökad grad integreras på institutionerna, förklarar Birgitta Påhlsson.

De nya målen är just nu ute på remiss till och med den 31 augusti. De målområden som ska fokuseras på är utbildning, forskning, klimatpåverkan, resursanvändning, socialt ansvarstagande, samverkan och kompetensnivå inom HU-området.

Studentengagemang viktigt

Birgitta Påhlsson är tydlig med att hållbar utveckling är något som ska genomsyra och vara naturligt integrerat i verksamheten.
– Med tanke på den tid vi lever i måste vi utbilda och förbereda våra studenter för att klara de utmaningar som finns i samhället och i de framtida professionsrollerna – det handlar om att balansera de krav som ställs på miljöhänsyn, socialt ansvarstagande och en fungerande ekonomi.

Hon tillägger också att högskolan ansökt om att leda en överenskommelse inom Västra Götalandsregionen kring klimatsmart livsstil, där högskolans studenter ska engageras.

Aktiviteter i korthet

  • För och emot – debattseminarier med fokus på hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten. Boka in 5 september, 3 oktober och 21 november i kalendern redan nu.
  • Den 9-11 september arrangeras FN-konferensen "Sustainable Waste Management for the 21st Century Cities - Building Sustainable and Resilient Cities through Partnership" i Borås. Högskolan i Borås är en av medarrangörerna. 200 personer från 39 länder är anmälda.
  • Den 11 september arrangeras högskolans traditionsenliga HU-dag och temat är hållbar stadsutveckling. De sista detaljerna i programmet finslipas just nu, men det utlovas bland annat internationella inslag.
  • Kretsloppsveckan arrangeras 9-15 september med aktiviteter inom hållbar utveckling. Bland aktiviteterna märks bl.a. Borås Stads kostnadsfria lunchföreläsningar (inkl. vegetarisk lunch) och en föreläsning med författaren Nina Björk (9/9). Anmälan krävs.
  • Föreläsningen ”Klimatet och framtiden” med David Jonstad, författare till boken ”Kollaps” och chefredaktör på klimatmagasinet Effekt. Föreläsningen arrangeras av Svenska Naturskyddsföreningen Borås och Högskolan i Borås i samarbete med Studiefrämjandet. Lördagen den 28 september kl. 13:00-14:30 vid Högskolan i Borås.
  • Fairtrade-fika och diplomering av kurser äger rum under förmiddagen den 17 oktober.