Höga förväntningar på ledarskapsutbildning

Utbildningen, som omfattar 30 respektive 22,5 högskolepoäng (hp) och sträcker sig över två år, ges på uppdrag av Socialstyrelsen och är ett led i regeringens satsning för att stärka och utveckla kompetensen hos enhetschefer och ledare i äldreomsorgen, såväl privat som kommunalt driven.

150 kursdeltagare, cirka, påbörjade sin uppdragsutbildning "Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer" förra veckan. 

Högskolan i Borås har uppdraget att utbilda äldreomsorgens ledare i hela Götaland och i utbildningen deltar personal från Västra Götaland i norr till Skåne i söder och från Halland i väst till Blekinge i öster. Förväntningarna hos Maria Jönsson, Anna-Carin Holmberg och Christina Wadell, som till vardags är kollegor på Partille kommun, på utbildningen är höga.

– Det är en bred utbildning där man går igenom allt från lagstiftning till värdgrunden för äldre, ledarskapsfrågor och så vidare. Det låter som ett bra innehåll, säger Maria Jönsson (se bilden nedan).

Utbildningens upplägg, med tre fysiska träffar och däremellan webbaserade inslag, tror de tre kollegorna kan bli bra.

– Att träffa andra och diskutera med dem hur de jobbar, vilka problem och lösningar de har är väldigt givande. Det var det som var den stora behållningen med förra utbildningen, säger Christina Wadell som tillika med Maria och Anna-Carin redan har gått den första delkursen ”Att leda och arbeta utifrån nationella värdegrunden för äldre”.

På bilden syns Christina Wadell (vänster) och Anna-Carin Holmberg. 

– Även de webbaserade samtalen kan bli bra. Men det ställer andra och kanske högre krav på oss som kursdeltagare med webbaserat lärande. Man måste vara med disciplinerad. Men samtidigt är vi vana lärplattformen Ping-Pong och den pedagogik som webbaserad undervisning innebär, avslutar Anna-Carin Holmberg.

Det var 22,5-hputbildningen som startade på tisdagen, det vill säga kursstart för de som redan har läst den första delkursen ”Att leda och arbeta utifrån nationella värdegrunden för äldre”. Den 29 augusti kommer en ny omgång kursdeltagare till Borås för att påbörja 30-hputbildningen.

Den 15 oktober till 15 november startar nästa, och den sista, antagningsomgången till ledarskapsutbildningen. De som söker 30-hputbildningen då börjar sina studier våren 2014 och 22,5-hputbildningen startar hösten 2014.

Utbildningen i Borås ges av Instiutionen för vårdvetenskap i samarbete med FoU-enheten FoU Sjuhärad Välfärd.

Läs mer om utbildningen och antagning här: http://www.hb.se/Vardvetenskap/Samverkan/Nationell-ledarskapsutbildning-for-aldreomsorgens-chefer/

Eller här: http://www.hb.se/Vardvetenskap/Om-institutionen/Aktuellt/Nyheter/Nyhet/?NewsId=63083

Och om FoU Sjuhärad Välfärd här: www.fous.se

Text och foto: Eva-Lotta Andersson