Läskulturen i 1960-talets grundskola synas av forskare

Anna Hampson Lundh och Mats Dolatkhah är båda forskare vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. De specialiserar sig på läsning utifrån olika synvinklar; Anna har forskat om läsning i nutida klassrum medan Mats har fokuserat på läshistoriska frågor. Tillsammans har de nu påbörjat ett läshistoriskt forskningsprojekt med utgångspunkt i ljud- och videomaterial inspelat i klassrum i slutet av 1960-talet.

– Det är ett jättematerial med inspelningar, enkäter och annat material från 80 mellanstadieklasser. Forskarna i det ursprungliga projektet har väldigt noggrant studerat hur lärarna undervisar, både i så kallade ”hjälpklasser” och vanliga klasser, säger Anna Hampson Lundh.

Studera hur det faktiskt såg ut

Hon och Mats Dolatkhah ser det här materialet som en riktig guldgruva och kommer att fokusera på läsning och läskultur med hjälp av metoder från modern klassrumsforskning.

– Läsning hos barn diskuteras idag ofta som något hotat och som något som var bättre förr. Med hjälp av de här inspelningarna får vi tillgång till den tidens läskultur och kan titta på hur det faktiskt såg ut då, inte bara prata med personer som minns hur det var. Att minnas är ofta att försköna en smula.

Forskningsprojektet är en del av den starka forskningsmiljön LinCS, som drivs med hjälp av medel från Vetenskapsrådet, där Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås ingår tillsammans med Göteborgs universitet.

Text: Ida Borenstein
Foto: Jan Buse och Erik Wasselius