Ledarskapsutbildning för landets chefer inom äldreomsorgen

Högskolan i Borås har uppdraget att utbilda äldreomsorgens ledare i hela Götaland och i utbildningen deltar personal från Västra Götaland i norr till Skåne i söder och från Halland i väst till Blekinge i öster.

Den 20 augusti kommer 166 kursdeltagare till upptakten av 22,5-hp-utbildningen. 30 hp-utbildningen startar den 29 augusti.

Läs mer

Om utbildningen på Högskolan i Borås
Nationellt uppdrag: ledarutbildning inom äldreomsorg, nyhet från februari 2013
På Socialstyrelsens hemsida

Kontaktperson: Eva-Lotta Andersson