Ledtrådar till långt liv

Media matar ut budskap om olika dieter, antioxidanter, nyttiga fetter och grönsaker som garanter för att få ett långt och hälsosamt liv. Samtidigt konstaterar Fredrik Ståhl, professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot genetik, att de flesta riktigt gamla människor lever ungefär likadant som alla oss andra. Möjligen har de ett något lättare sinnelag och dricker lite mer alkohol än befolkningen i övrigt.

Det är däremot klarlagt att många av de riktigt gamla människorna har genetiska förutsättningar för både ett långt liv och för låg sjuklighet. Det är här den lilla rundmasken C. elegans kommer in. Den har en muterad gen, som gör att den lever dubbelt så lång tid som andra rundmaskar. Hos riktigt gamla människor har man hittat genförändringar som motsvarar rundmaskens mutation.

- Gener och livsstil är två olika forskningsfält. Det vi vill göra är att titta på hur de här två delarna hänger ihop. Det är egentligen ganska enkelt att göra, säger Fredrik Ståhl.

Undersöker hundra friska åldringar

Genom ett enkelt topsprov ska forskargruppen undersöka gener i DNA:t hos några hundra friska åldringar.  Därefter får alla som ingår i undersökningen svara på ett antal frågor om hur de levt, ätit, arbetat, umgåtts och rört på sig under hela livet. Förhoppningen är att få fram ett antal olika profilgrupper. Hypotesen är att vissa genvarianter dominerar i vissa profilgrupper, medan andra varianter dominerar i andra.

- Vi hoppas få fram ett facit för hur man bör leva utifrån de genvarianter man har.  Kan var och en av oss anpassa vår livsstil så att den kompletterar de specifika genetiska förutsättningar just vi har?

Redan om ett år hoppas forskargruppen kunna presentera de första resultaten. Om hypotesen visar sig stämma kommer gruppen att gå vidare med djupintervjuer med de äldre.

I väntan på facit vill Fredrik Ståhl ogärna ge råd om vad man bör äta och hur man bör leva för att få ett långt friskt liv. Kosten är omdebatterad och någon hundraprocentig konsensus finns inte bland forskarna. Social samvaro är antagligen viktig, men den kan se ut på många olika sätt.

- Men måttlig fysisk aktivitet är det bästa rådet - alltid! 

Text: Helena Lindh

Läs mer

Den här artikeln har publicerats i högskolans forskningmagasin 1866. Läs mer om magasinet här.