SIIR medverkar vid E-handelsforum 2013

På årets e-handelsforum ges de senaste kunskaperna om allt från konsumentbeteende till smartare direktmarknadsföring och effektivare logistik. Kunskaperna förmedlas av både nationella och internationella experter.

Från SIIR medverkar Malin Sundström med en presentation om framtidens e-handel.

Program för e-handelsforum 2013