Våra föreläsningssalar i de nya lokalerna

Innan sommaren sammanställde Lars Hedegård en lista med våra gemensamma salar som är bokningsbara i KronoX. Observera dock att den är preliminär och t.ex. platser och utrustning kan förändras.

Lista över våra lokaler