Inte enkelt när två företagskulturer ska bli en

Anders Boglind, sociolog och forskare vid Göteborgs universitet, och Mats Alfredsson, vd för Mecka reklambyrå i Borås, var årets första föreläsare. Förutom sin forskning har Anders Boglind också lång erfarenhet som personalstrateg på Volvo personvagnar och har upplevt både Renault- och Fordtiden på företaget, den ena ett samarbete med målet att gå samman, det andra ett renodlat uppköp.

– Möten mellan företagskulturer kan bli en chock som lockar fram det sämsta hos människor, säger Anders Boglind. Men det kan också gå bra och i bästa fall kan man lära av varandra. Det viktigaste enligt min erfarenhet är att undvika att hamna i ett ”vi och de”-tänkande.

– I grunden behövs en vilja och en positiv samsyn från båda håll för att ett uppköp ska lyckas, säger Mats Alfredsson. Det krävs ett accepterande och förståelse innan det sker, annars känner sig folk överkörda. Om det uppstår konflikter är det viktigt att som chef ta itu med dem direkt.

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom kort.
Text och foto: Lena Löfgren.

Anders Boglind, sociolog och forskare vid Göteborgs universitet, och Mats Alfredsson, vd för Mecka reklambyrå i Borås, var årets första föreläsare. Förutom sin forskning har Anders Boglind också lång erfarenhet som personalstrateg på Volvo personvagnar och har upplevt både Renault- och Fordtiden på företaget, den ena ett samarbete med målet att gå samman, det andra ett renodlat uppköp.

– Möten mellan företagskulturer kan bli en chock som lockar fram det sämsta hos människor, säger Anders Boglind. Men det kan också gå bra och i bästa fall kan man lära av varandra. Det viktigaste enligt min erfarenhet är att undvika att hamna i ett ”vi och de”-tänkande.

– I grunden behövs en vilja och en positiv samsyn från båda håll för att ett uppköp ska lyckas, säger Mats Alfredsson. Det krävs ett accepterande och förståelse innan det sker, annars känner sig folk överkörda. Om det uppstår konflikter är det viktigt att som chef ta itu med dem direkt.

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom kort.
Text och foto: Lena Löfgren.

Anders Boglind, sociolog och forskare vid Göteborgs universitet, och Mats Alfredsson, vd för Mecka reklambyrå i Borås, var årets första föreläsare. Förutom sin forskning har Anders Boglind också lång erfarenhet som personalstrateg på Volvo personvagnar och har upplevt både Renault- och Fordtiden på företaget, den ena ett samarbete med målet att gå samman, det andra ett renodlat uppköp.

– Möten mellan företagskulturer kan bli en chock som lockar fram det sämsta hos människor, säger Anders Boglind. Men det kan också gå bra och i bästa fall kan man lära av varandra. Det viktigaste enligt min erfarenhet är att undvika att hamna i ett ”vi och de”-tänkande.

– I grunden behövs en vilja och en positiv samsyn från båda håll för att ett uppköp ska lyckas, säger Mats Alfredsson. Det krävs ett accepterande och förståelse innan det sker, annars känner sig folk överkörda. Om det uppstår konflikter är det viktigt att som chef ta itu med dem direkt.

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom kort.


Text och foto: Lena Löfgren.