Lean inget hinder för medarbetarnas kreativitet

Till vänster Dan Svenningsson och till höger Peter Hasle.– Förbättringsarbete skapar kreativitet, säger Dan Svenningsson. Men det gäller att vara uthållig och inse att det tar tid att tänka på nytt sätt. Men när arbetssättet väl är etablerat rullar det bara på. 150 engagerade medarbetare är helt ostoppbara!

Emballator i Ulricehamn påbörjade sitt lean-arbete 2009 genom att delta i produktionslyftet, ett statligt finansierat projekt med målet att värna tillverkningsindustrin i Sverige. Det gjordes genom utbildning för all personal, värdeflödeskartläggningar och start för visualisering och mätning på ett tydligare sätt än vad man tidigare gjort. Klassisk leanfilosofi med andra ord, men Dan Svenningsson använder aldrig det ordet internt.

– Vi talar om förbättringsarbete helt enkelt, säger han. Det är också mer greppbart och begripligt för dem som är ute i produktionen. Konkret handlar det både om att ständigt förbättra verksamheten för att säkra företagets fortlevnad, och att skapa möjligheter för var och en att påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation.

Dagens andra föreläsare var Peter Hasle, professor vid Aalborgs universitet i Köpenhamn som i flera år forskat om arbetsmiljöfrågor i stort, och på senare år också om lean. Han har bland annat gjort en forskningsöversikt över hur framgångsrikt implementeringen av leanmetodiken faktiskt varit, och kan konstatera att en majoritet av organisationerna som försökt införa lean misslyckats – om än i olika grad. Enligt Peter Hasle ses lean av medarbetarna ofta som ett projekt i raden som man räknar med ska komma och gå, och ”duckar inför” för att så småningom kunna fortsätta som vanligt.

– Lean är en del av en större helhet, säger Peter Hasle. Man måste se det i sin kontext. Ledarskapet och företagsstrategin är viktigare för att lyckas. Konsekvenserna för arbetsmiljön och produktiviteten är helt avhängigt av hur lean implementeras och används i praktiken.

En längre sammanfattning av seminariet finns på CAV:s webbplats.

 

Text och foto: Lena Löfgren.