Medarbetarskap och ledarskap – en relation som påverkar varandra

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och forskare i medarbetarskap, och Berit Roos Holmquist, HR-chef på Ericsson AB i Borås, lyfte också fram behovet av ständiga förbättringar och menade att det är medarbetarna som i vardagen kan se hur arbetet kan utvecklas - det är inte chefen som sitter inne med alla lösningar.

– Cheferna behövs för att skapa förutsättningarna för medarbetarna att göra ett bra jobb, säger Stefan Tengblad från Högskolan i Skövde. Ledarskap och medarbetarskap är en relation som påverkas av varandra och av förändringar inom dem. Som ledare är det också en avvägning mellan att styra och att uppmuntra och coacha. För mycket styrning leder till ett passivt medarbetarskap.

– Vi tror på människans kraft och jag delar Stefans uppfattning i mycket, även om vi inte använder begreppet medarbetarskap inom Ericsson, säger Berit Roos Holmquist.  Vårt budskap till alla anställda är att ”det börjar med oss själva”, oavsett yttre omständigheter som teknologiska förutsättningar eller konkurrenssituationen. Vi är beroende av engagerade medarbetare som tar aktivt ansvar för dagligt förbättringsarbete enligt leanprinciperna.  Men det är lika viktigt med arbetsglädje.

Ämnet för höstens första CAV-seminarium 24 september var ”Hur leda i ett medarbetarskapsperspektiv?”. Det tog upp frågor som förutsättningar, hinder och möjligheter för ett ledarskap att hitta balansen mellan att vara chef och ledare, och där medarbetarna når en hög grad av engagemang och ansvarstagande. En längre sammanfattning av seminariet finns på CAV:s webbplats.

Text och foto: Lena Löfgren