Seminarie: Leda en mångkulturell organisation

Vilka utmaningar ställs ledarskapet inför i sådana organisationer? Hur agera när skilda värderingar och synsätt möts och bryts mot varandra? Seminariet berör också hur vi i vår globaliserade mångkulturella värld ska kunna ta tillvara all den erfarenhet och all den kunskap människor med olika kulturell bakgrund besitter, kunskaper som är alltmer nödvändiga i såväl företag som i välfärdsorganisa-tioner i dagens mångkulturella Sverige.

Möt professor Jonas Stier, Mälardalens högskola som forskar kring mångkulturalitet. Möt också Agneta Hallberg Hansson, personalchef vid SÄS, med lång erfarenhet av att arbeta inom en organisation med såväl medarbetare som vårdtagare med skilda kulturella bakgrunder.

Till anmälan

Päivi Riestola