Tioårsjubileum med fullspäckat specialseminarium

En längre sammanfattning av seminariet, med fler bilder finns att ladda ned.

Christian Lundell, Päivi Ristola, Margareta Oudhuis och Anders Glemfeldt

Vid konferensen avtackades också CAV:s föreståndare Margareta Oudhuis och ordförande Anders Glemfeldt, som båda lämnar över stafettpinnen för fortsatt arbete med CAV. Christian Lundell, Almedahls, blir ny ordförande och Päivi Ristola, nybliven doktor på Högskolan i Borås, blir ny föreståndare. 

Föreläsare vid jubileumskonferensen var Brit Stakston, mediestrateg vid kommunikationsbyrån JMW, Emanuel Karlsten, journalist och sociala medier-konsult, Annika Steiber, konsult och forskare vid Strategos och Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås som också han har sociala medier som ett av sina forskningsområden. Alla väckte tankar om att arbetsgivare numera måste förhålla sig till sociala medier, både som organisationer men också genom att alltfler medarbetare ser sociala medier som en självklar del av tillvaron - också på jobbet. 

Annika Steiber

Annika Steiber talade bland annat om Google som exempel på en ledarskapsmodell i en snabbt föränderlig värld där traditionella långtidsplaner raskt kan få ett företag på fall. Enligt henne är det numera nödvändigt att skapa ledarskapsmodeller som är flexibla och dynamiska och som snabbt kan ställa om när de yttre omständigheterna förändras. 

– Det är nödvändigt för att behålla innovationskraften, säger Annika Steiber. Sverige har en god chans att vara konkurrenskraftigt i den värld vi nu lever i. Vi har en tradition av begränsade auktoriteter och ett icke-hierarkiskt arbetsliv. Men det gäller att vara snabb och ta tillvara medarbetarnas självständighet och kreativitet, att inte detaljstyra för mycket.Jubileumskonferensen var något längre än vanligt och i pausen mellan föreläsningarna bjöds på alkoholfritt bubbel, små snittar och kaffe, och underhållning i form av solosång med musikaliskt ackompanjemang. Det blev också ett tillfälle att mingla för arrangörer, gästföreläsare och nya och gamla deltagare i publiken. Inom kort kommer en längre sammanfattning av eftermiddagen i text och bild på hemsidan.

Text och foto: Lena Löfgren.