Forskningssatsning för att stärka kvaliteten i vården

I början på november kom positivt besked från Vetenskapsrådet. Projektet ”Evidence-based design in high-tech health care environments – a challenge for the future”, med docent Berit Lindahl i spetsen, får fyra miljoner kronor av Vetenskapsrådet för fortsatt utveckling av det redan påbörjade, vårdvetenskapliga och tvärdisciplinära, forskningsprojektet kring vårdrummet på en intensivvårdsavdelning.

Forskargruppen bakom vårdrummet, med forskare och doktorander från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola, bedriver bland annat forskning på ett vårdrum på Intensivvårdsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Rummet är inrett enligt evidensbaserade principer och syftet med forskningen där är att se om denna unika vårdmiljö förbättrar patientens välbefinnande. 

Foto: M Ullnert.

– Genom att förändra vårdmiljön och bygga vårdrummet efter evidensbaserade och hälsobefrämjande principer hoppas vi se att en satsning på inredning ger en positiv effekt, men vi vet inte. Det är detta studien ska utröna, berättar docent Berit Lindahl, forskare inom bland annat intensivvård vid Institutionen för vårdvetenskap och huvudsökande i ansökan till Vetenskapsrådet.

Hoppas inredning ska ge positiv effekt

I projektet undersöker forskarna bland annat hur patienter inom intensivvård upplever ljus- och ljudmiljö under, och vilka minnen de har efter, vårdperioden av det speciellt designade patientrummet. Vidare undersöks upplevelser och erfarenheter hos patienten, närstående och vårdpersonal av att vårdas, vistas eller vårda på en intensivvårdsavdelning. Med medel från Vetenskapsrådet hoppas forskargruppen kunna utveckla ytterligare studier som jämför det specialdesignade patientrummet mot det ordinärt inredda patientrummet.  

– Vi har tre doktorander, med fokus på ljus, ljud samt interiör, knutna till projektet, berättar Berit Lindahl.

Bekräftelse på hög kvalitet

– Att Högskolan i Borås får 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ökar forskningsintensiteten totalt sett men gör det också enklare att få framgång inom områden där vi tidigare nått framgång, eftersom anslag ger bekräftelse på att den verksamhet vi bedriver är av hög kvalitet, kommenterar Högskolan i Borås rektor Björn Brorström (bilden) och fortsätter:

– Sedan är det extra glädjande att medel från Vetenskapsrådet går just till ett projekt inom vårdvetenskap eftersom det är ett område där vi inte tidigare har fått några anslag från dem. Det här är en bekräftelse på det vi själva vetat sedan tidigare; att vi bedriver vårdvetenskaplig forskning av hög och god kvalitet.

Faktaruta: Medsökande i forskningsansökan

Berit Lindahl (huvudsökande), docent, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, 
Ingegerd Bergbom, professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, 
Inga Malmqvist, docent, Avdelningen för arkitektur, Chalmers Tekniska högskola, 
Kerstin Persson Waye, professor, Institutionen för arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Lars Hallnäs, professor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

 

Lotta Englund, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap, instämmer med Björn Brorström:

– Det är en bekräftelse på att högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning är viktig. Vi är den enda högskolan i landet som fick medel ur Vetenskapsrådets utlysning, alla andra är universitet. Det är betydelsefullt. Vi ser det här som startskottet för en intensifiering av forskningen vid vår institution, säger Lotta Englund (bilden nedan).

Högskolan i Borås satsar på forskning

Högskolan i Borås har en uttalad ambition att intensifiera forskningsverksamheten. Därmed satsar högskolan på att öka forskningsfinansieringen från externa finansiärer i syfte att öka forskningsvolymen. En viktig del i en framgångsrik forskningsverksamhet är samarbete.

– Det är särskilt viktigt att nämna att det här projektet är tvärdisciplinärt där vårdvetenskapen arbetar tillsammans med andra enheter på högskolan från området textil och design. Dessutom finns både Chalmers och Göteborgs universitet med i forskargruppen och forskningen bedrivs på Södra Älvsborgs Sjukhus. Vår framgång som högskola ligger i att utnyttja det goda samarbete vi har med samarbetsparter både inom högskolan och i regionen, avslutar Björn Brorström.

Text: Eva-Lotta Andersson

Fotnot: Läs tidigare artikel här: http://www.hb.se/Vardvetenskap/Om-institutionen/Aktuellt/Nyheter/Nyhet/?NewsId=71405