Fullträff - jobb på internationellt företag i oljebranschen

Peder har precis installerat sig på sin nya arbetsplats i Bukarest, Rumänien. Här får han vara med när företaget Schlumberger Oilfield Services genomför stora organisationsförändringar. I samband med anställningen går han en internationell 3-årig trainee-utbildning.
−Det är oerhört lärorikt, givande och spännande, inte mist att få följa ett företag som ligger i frontlinjen inom supply chain management, säger han.
−Jag var baserad i Stavanger ett år innan jag fick klartecken till det här jobbet. Jag behövde inte många sekunder för att tacka ja och en vecka senare satt jag på flyget med enkelbiljett till Bukarest.

Hans uppgift är huvudsakligen att korrigera, upprätthålla och säkerställa önskade uppsatta processer. Jobbet är både krävande och utmanande.
− Det gäller att hålla fokus uppe, ha tålamod och att följa med i en förändring som sker både professionellt och privat. Det är väldigt tillfredsställande att få arbeta i en mångkulturell miljö och med människor från hela världen. Det blir en oslagbar erfarenhet.

Peder inledde karriären på Högskolan i Borås då han började sin grundutbildning i Industriell ekonomi med inriktning mot logistik 2008 följd av magisterutbildningen i logistik.

Peder Nilsson
Ålder: 27
Från: Karlskoga
Examen: Teknologie kandidatexamen i industriell ekonomi och Högskoleingenjörsexamen i logistik, teknologie magisterexamen i logistik.
Jobbar som: Procurement Spot buyer (inköpare) på Schlumberger Oilfield Services. Placerad i Bukarest, Rumänien.

Varför valde du utbildningen till logistikingenjör?

−Jag valde utbildningen för dess breda innehåll. Industriell ekonomi ger dig den bredd du behöver i arbetslivet, vare sig du fortsätter i ett mindre, medel eller stort företag och inom de flesta av dess funktioner. Mixen på kurser inom ekonomi, teknik och logistik var perfekt. Logistik är ett intressant ämne eftersom det berör vår allt mer globaliserade värld. Men efter grundutbildningen kändes det som om man bara skrapat på ytan inom logistiken och jag var sugen på att fördjupa mig ytterligare och få än mer spetskompetens. Därför fortsatte jag på magisterprogrammet.

Vad tyckte du om magisterutbildningen?

−Vi fick fördjupa oss i ämnen som ligger i frontlinjen inom logistikforskningen och möter en stark och oerhört serviceinriktad lärarkår. Utbildningen har en bra balans mellan teori och fallstudier. Förutom själva kurserna fick vi mycket annat med oss under utbildningen. Inte minst fick vi möjlighet att finslipa kunskaperna i engelska och förbereda oss på att jobba inom multinationella företag.
−När jag började på magisterutbildningen visste jag inte hur pass avgörande den skulle bli för framtiden. Man får helt klart en bra mix av verktyg från Högskolan i Borås att ha med sig ut i arbetslivet.

Vad var ditt mål efter utbildningen?

−Det var att ha en fast anställning inom inköp inom fyra år. Det stora målet var att få arbeta internationellt i ett företag som värdesätter människor eftersom ju supply chains drivs av människor. Jag ville också finna en bra mentor, vilket jag också gjorde på det företag där jag är idag.

Vad var ditt första jobb?

−Under utbildningstiden i Borås sommarjobbade jag på Ericsson, men en studiekamrat hade sökt sig till Stavanger i Norge och det verkade spännande att söka sig dit, så jag siktade in mig på deras spännande oljemarknad. Innan jag visste ordet av fick jag jobb som inköpare hos Schlumberger. Det senaste året där har varit en fantastisk berg- och dalbana i en dynamisk miljö.

Vilken typ av arbetsuppgifter hade du som inköpare?

−Jag fick agera nav och interagera med många interna och externa intressenter, jag jobbade med allt från efterfrågan till betald faktura.

Vad ser du för utmaningar med ditt nuvarande jobb?

−Att arbeta över gränser inom företaget och att få med alla parter på samma spår. Man arbetar i en mångkulturell miljö och det sätter fokus på kommunikation. Man måste komma ihåg att det är människor man arbetar med, respektera deras kultur och erfarenheter, för att skapa ett framgångsrikt team med en högkvalitativ service mot de interna kunderna. Jag har stor användning av kunskaperna i ekonomi, teknik och logistik i mitt dagliga arbete, men den största skillnaden ligger i kunskaperna inom change management som jag fick med mig från magisteråret.

Var någonstans i karriären är du om fem år?

−Förhoppningsvis kommer jag att få arbeta i en annan spännande del av världen, redo för nya utmaningar och fortsätta skapa värde för mitt företag.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat