Hattrick - Sveriges bästa lärarutbildning för tredje gången

Högskolan i Borås - byggnad och studenter

– När man frågar de som tog examen i landet för två år sedan om vad de fått för relevanta kunskaper och färdigheter med sig från sin utbildning så är de som gått på Högskolan i Borås tillsammans med studenterna från GIH och Konstfack mest nöjda. Det säger Iréne Arvidsson, biträdande prefekt på Institutionen för pedagogik.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av 25 av landets lärosäten som bedriver lärarutbildning. Enkäten har skickats till alla studenter som tog examen för två år sedan - läsåren 09/10 och 10/11. Under perioden som undersöks har Högskolan i Borås haft fyra avgångskullar.

Läs mer om lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.

Det är tredje gången undersökningen görs och utbildningarna vid Högskolan i Borås har legat i topp varje gång. Placeringen delas i år med GIH (idrottslärarutbildning) och Konstfack.

– Det känns väldigt bra få på papper hur bra skolan faktiskt är. Jag tror att det betyder väldigt mycket för både programmens och skolans varumärke. Självklart gör det också framtida studenter ännu mera trygaga i att söka sig till Borås. Det säger Kårsektionen MoPed:s ordförande, Josefin Bägerfeldt.

– Det här är ett kvitto på att våra ambitioner och vårt hårda arbete har gett positiv effekt. Vi hoppas att vår höga kvalitet hjälper till nu när läraryrket är på väg att uppvärderas igen. Undersökningen visar dessutom att alla utbildningar får högre värden idag än för två år sedan. Det gäller inte minst ämneslärarutbildningarna, säger Iréne Arvidsson.

Högskolan i Borås utmärker sig

– En sak som särskiljer oss från andra lärarutbildningar är att vi har mentorsverksamhet. Det gör att lärarstudenterna tidigt får fokusera på yrkesrollen. De får samtala med yrkesverksamma lärare kontinuerligt genom hela utbildningen. En annan förklaring är att utbildningen ges i sin helhet hos en och samma institution, det ger en närhet mellan lärarstudenter och lärare på högskolan som uppskattas, avslutar Iréne Arvidsson.

Text: Martin Karlsson, Foto: Moa Carlsson