Ny Humboldtantologi ger mångsidig bild av tvärvetenskap

Sedan 2010 har Högskolan i Borås anordnat föreläsningar och dialoger under etiketten Humboldtseminarier. De har handlat om centrala problemområden inom den akademiska världen, exempelvis bildningstankens aktualitet och den svenska högskolans utmaningar i en motsägelsefull tid. Seminarierna har resulterat i två uppskattade och uppmärksammade antologier.
Nu kommer den tredje delen: Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. Temat är tvärvetenskap och boken är uppbyggd kring bidrag från tio författare exempelvis Henrik Berggren och Lisbeth Svengren Holm.

─ Vi är glada över att kunna presentera ännu en bok med texter skrivna av idel framstående akademiker, säger Johan Sundeen, idé- och lärdomshistoriker vid Högskolan i Borås och en av redaktörerna till antologin. 

Tvärvetenskap i historia, nutid och framtid

Texterna i boken behandlar tvärvetenskap ur aspekterna historia, nutid och framtid. I en historisk tillbakablick kan man bland annat läsa att ”det lärda kunskapssökandet” i stort sett alltid har präglats av tvärvetenskap, med undantag för de två senaste seklerna.

I ett av bidragen kan man läsa att akademins tendens att binda upp sin verksamhet i åtskilda discipliner kan inverka negativt på forskningens kvalitet. Det är enligt kapitlets författare bättre att fokusera på högskolornas möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen genom samverkan inom och utom akademin.

─ Vår bok innefattar argument som både försvarar disciplinernas betydelser och som ifrågasätter den rådande ämneskulturen. Vi har strävat efter en helhet som ger en nyanserad och mångsidig bild av tvärvetenskap, säger Johan Sundeen.

I bokens inledning skriver redaktörerna Martin G. Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen att strävan mot tvärvetenskap inte behöver betyda att lärosätena fjärmar sig från idealen om bildning och fria universitet; uttryckta av bland andra Wilhelm von Humboldt.

─ För lärosäten som vill öppna för nya former av vetenskapligt samarbete bör det vara en utmaning att utnyttja bildningsidealets möjligheter, säger Johan Sundeen.

Välkommen på releaseparty

Tid och plats: Måndag den 16 december kl. 14-15 i Vardagsrummet utanför biblioteket på Högskolan i Borås

Titel: Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser
Författare: I boken medverkar Henrik Berggren, Göran Bexell, Ingmar Björkman, Barbara Czarniawska, Ulf Hall, Thomas Kaiserfeld, Jan Nolin, Karin Röding, Lars Sandman och Lisbeth Svengren Holm.
Redaktörer: Martin G. Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen

Kontakt: Johan Sundeen, tfn: 033-435 4349, mobil: 0733-56 61 40

Text: Anna Kjellsson