Nederländerna och Australien för två forskningsprojekt

En av forskarna är Björn Hammarfelt som har fått 3 150 000 kronor från Vetenskapsrådet för en internationell postdok-tjänst.
─ Det är ett relativt nytt bidrag där unga forskare ges möjlighet till en längre vistelse vid ett utländskt universitet. I mitt fall ska jag vara vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leidens Universitet, Nederländerna, säger Björn Hammarfelt.
Bidraget gäller för tre års heltidsforskning, två tredjedelar av tiden kommer han att vara i Nederländerna.
Projektet heter ”Den ’metrifierade’ vetenskapen. Mätande av kvalité och förändringar i forskningens praktik”. Björn Hammarfelt kommer i detta projekt att studera hur användandet av bibliometriska mått i utvärderingen av forskning påverkar vetenskapen och forskarna.
─ Av speciellt intresse är mötet mellan en ”mätandets kultur” och traditionella akdemiska normer.

Ska forska om barn med läsnedsättning

Dessutom har Anna Hampson Lundh fått en deltidstjänst vid the School of Education, Faculty of Humanities, Curtin University, Perth, Australien för att arbeta med ett femårigt forskningsprojekt. Detta möjliggjordes av forskningsstipendiet Curtin Research Fellowship som hon sökte tidigare i år. Stipendiet ger fyra års heltidsfinansiering och projektet heter "Learning to read talking books: The documentary practices of children with print disabilities”.
─ Projektet handlar om barn med läsnedsättningar och deras användning av talböcker. Jag kommer bland annat att följa ett antal barn för att studera hur de använder sig av talböcker i sin vardag, säger hon.
Hon förklarar att studierna kommer att ge bättre förståelse för denna grupp av barn, samt talboken som medium – och i en vidare bemärkelse, för förutsättningarna för barns läsande i dagens medielandskap.
─ Anställningen börjar den 13 januari, men jag är på plats sedan några månader tillbaka, säger Anna Hampson Lundh.

Text: Anna Kjellsson
Portrtättfoto: Jan Buse och privat