Inbjudan till workshop om innovation

SIIR bjuder in verksamma i handeln, forskare och andra intresserade till en workshop om innovationer kopplade till handel.

Workshopen leds av Malin Sundström, forskare på Högskolan i Borås och föreståndare för Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR).

Tid: 19 december kl 07:45 - 09:15
Plats: Matsalen, Malmstenvåningen, hiss B, plan 6, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Anmälan: Via www.cfr.handels.gu.se senast 17 december

Inbjudan