Ingenjörsstudenter premieras för företagsanalyser

Kursen läses av studenter på Institutionen Ingenjörshögskolan och Institutionen Textilhögskolan på magister- och masternivå. Projektarbetet inom kursen genomfördes i form av en fallstudie där studenterna har fått analysera två olika företag, Nalli Silk och Apple. I analysen har studenterna tittat på hur företagen jobbar utifrån de teorier som de studerar på kursen.

Den ena studentgruppen med Sara Fahlén, Sara Jonsson, Matilda Nyström och Linda Petersson, alla från Institutionen Textilhögskolan, bidrog med ett projektarbete med titeln ”Challenges for Nalli Silks - A report concerning what strategies of Apple that can be applied on Nalli Silks”. Den andra studentgruppen bestående av Niklas Karlsson, Pontus Nilsson och Nils Ameck från Institutionen Ingenjörshögskolan och Emelie Johansson och Josefine Lundberg från Institutionen Textilhögskolan presenterade ett arbete med titeln ”A case study of Apple Inc and Nalli Silks of India”.

Båda grupperna har studerat likheter mellan de båda företagen, t.ex. inom i ledningsstruktur, processer och kundlojalitet, men också skillnader t.ex. hur Apple fokuserar på kärnprodukter medan Nalli Silk har valt en strategi med ett bredare produktutbud. Slutsatsen är att båda företagen kan lära av varandra för att på bästa sätt möta krav och efterfrågan hos kunderna.

De två studentgrupperna fick ta emot ett stipendium på 5 000 kronor vardera.
−Det är väldigt roligt att Sweden Logistics går in och uppmärksammar våra studenter, säger Dag Ericson, professor på Institutionen Ingenjörshögskolan, som menar att standarden på studentgrupperna och deras projektarbeten de senaste åren höjts. Detta i sin tur leder till en högre nivå på utbildningen.

Sweden Logistics finns även på andra plan i utbildningen i form av att man sedan några år tillbaka har sponsrat studenterna med en lärobok om dynamiska efterfrågekedjor.

Text: Solveig Klug
Foto: Johanna Avadahl