Klädåtervinning och Humboldt – välkommen på två releasepartyn

Måndagen den 16 december är det dags för boksläpp för antologin ”Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser”. Det är den tredje antologin i den nationellt uppmärksammade Humboldtserien. 

Temat denna gång är tvärvetenskap - en fråga av stor betydelse för den svenska högskolesektorns utveckling. Boken är uppbyggd kring bidrag från tio författare exempelvis Henrik Berggren och Lisbeth Svengren Holm. 
─ Vi är glada över att kunna presentera ännu en bok med texter skrivna av idel framstående akademiker, säger Johan Sundeen, idé- och lärdomshistoriker och en av redaktörerna till antologin.

Texterna i boken behandlar tvärvetenskap ur aspekterna historia, nutid och framtid. I en historisk tillbakablick kan man bland annat läsa att ”det lärda kunskapssökandet” i stort sett alltid har präglats av tvärvetenskap, med undantag för de två senaste seklerna. 
I ett av bidragen kan man läsa att akademins tendens att binda upp sin verksamhet i åtskilda discipliner kan inverka negativt på forskningens kvalitet. Det är enligt kapitlets författare bättre att fokusera på högskolornas möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen genom samverkan inom och utom akademin.
─ Vår bok innefattar argument som både försvarar disciplinernas betydelser och som ifrågasätter den rådande ämneskulturen. Vi har strävat efter en helhet som ger en nyanserad och mångsidig bild av tvärvetenskap, säger Johan Sundeen.

Återvinna istället för att slänga kläder

Onsdagen den 18 december hålls nästa releaseparty. Det är för rapporten ”Textilreturen i Ullared - ett experiment om återvinning.” Författarna är Daniel Hjelmgren och Eva Gustafsson som forskar vid Institutionen Handels- och IT-högskolan. Det är den tredje delen i rapportserien om klädåtervinning och handlar om ett experiment som utfördes på Gekås i Ullared.

Konsumtionen av kläder ökar dramatiskt och även klädberget. Men hur kan vi hitta nya system för att återvinna kläder vi inte vill ha? Den frågan försökte forskarna besvara genom att göra ett experiment - en klädinsamlingsplats som döptes till Textilreturen. Där kunde kunderna lämna både hela och trasiga kläder i stor skala.
─ Det är en angelägen frågeställning om hur vi kan förbättra miljön. Det slängs mycket textilier, sådant som man egentligen kan återanvända, säger Daniel Hjelmgren.

________________________________________

Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning.

Författare: Daniel Hjelmgren och Eva Gustafsson
Releaseparty: 18 december, kl. 13-14 i Vardagsrummet utanför biblioteket 

Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser

Författare: I boken medverkar Henrik Berggren, Göran Bexell, Ingmar Björkman, Barbara Czarniawska, Ulf Hall, Thomas Kaiserfeld, Jan Nolin, Karin Röding, Lars Sandman och Lisbeth Svengren Holm.
Redaktörer: Martin G. Erikson, Jenny Johannisson och Johan Sundeen
Releaseparty: 16 december, kl. 14-15 i Vardagsrummet utanför biblioteket 

Text: Anna Kjellsson