Kunder och tjänsteleverantörer samarbetar i nytt projekt

– Vi har inom en kort tidsperiod lyckats attrahera forskningsfinansiärer och få in över fyra miljoner kronor till informatikforskning, säger Stefan Cronholm som är forskningsledare för forskargruppen InnovationLab.
De beviljade forskningsanslagen kommer från tre olika projektansökningar: 

  • Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service Management: Från "Best Practice" till "Good Enough”
  • InnovationLabs in Central Asia – a sustainable catalyzation of innovation in the Knowledge Triangle
  • Ett laboratorium för handelsforskning

– Det här betyder naturligtvis mycket för oss eftersom vi håller på att profilera oss som ett ledande lärosäte nationellt och internationellt inom IT Service Management och med ett InnovationLab som ska stödja designinriktad forskning, säger Stefan Cronholm.

Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service Management: Från "Best Practice" till "Good Enough"

Projektet har beviljats 3,1 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Det handlar om att gemensamt med tjänsteleverantörer och kunder formulera problem och identifiera innovativa lösningar för leverans och användning av IT-tjänster. Lösningarna riktar sig mot små och medelstora företag och strävar inte efter att vara ”best practice” utan ”good enough”. Detta för att små och medelstora företag inte har kompetens och inte har råd med ramverken som är ”best practice”. I projektet medverkar tolv företag och kommuner. Läs mer om projektet.

InnovationLabs in Central Asia ─ a sustainable catalyzation of innovation in the Knowledge Triangle

Projektet har beviljats en miljon kronor från EU-programmet Tempus. Syftet med projektet är att möta behovet av att utveckla en hållbar och användarcentrerad infrastruktur för att katalysera innovation i Centralasiens kunskapstriangel. Detta är ett samarbetsprojekt med andra länder. Informatikämnet ansvarar för ett av fyra arbetspaket. Projektledare är Hannes Göbel. Läs mer om projektet.

Ett laboratorium för handelsforskning

Projektet har fått 700 000 från Sjuhärads kommunalförbund och ska vidareutveckla Handelslabbet som skapades år 2013 av SIIR . Projektledare är Malin Sundström. Läs mer om projektet.

Text: Anna Kjellsson