Mångfacetterad neurolog nytt forskartillskott

För sjuksköterskestudenter i Borås är Peter Borenstein ett välbekant ansikte. 

– Jag har undervisat i neurologi i sjuksköterskeutbildningen sedan 1994, säger Peter Borenstein som berättar att han, vid sidan om forskningen, kommer att fortsätta undervisa bland annat i sjuksköterskeprogrammet inom sin professur.

Peter Borenstein har varit läkare sedan 1972 och specialist i neurologi sedan 1979.

–  Jag har arbetat särskilt med stroke och dess konsekvenser. Från 1992 till 2008 var jag överläkare på Skene lasarett och byggde upp en modern strokeenhet som innehöll både utredning och rehabilitering tillsammans med mina medarbetare där. Vi fick kanonbra resultat, forskning har också visat att störst betydelse för en patients tillfrisknande efter en stroke har just en sådan strokeenhet. Men på grund av bland annat neddragningar förändrades verksamheten och blev inte densamma som den vi hade byggt upp. Ju mer tid arbetet som rabbin i Judiska Församlingen i Göteborg krävde, desto besvärligare blev det att pendla till Skene, så 2008 började jag istället som överläkare i neurologi på Strokeenheten vid Östra Sjukhuset i Göteborg, där jag stannade kvar till min pension 2012, sammanfattar Peter Borenstein.

Rabbinstudierna påbörjade Peter Borenstein parallellt med läkarjobbet och 2007 tog han sin sista examen. – Dock blev jag redan år 2002 anställd på rabbintjänsten i Göteborg, eftersom jag redan då var kvalificerad för det arbetet. Nu är jag pensionerad även därifrån och ägnar mig istället åt interreligiösa dialoger som ordförande i Interreligiösa rådet i Göteborg, berättar Peter Borenstein och fortsätter:

– Vi har ett dialogcenter för vidareutbildning av olika religiösa ledare inom exempelvis krishantering. Dialogaftnar för allmänheten arrangeras också en gång i veckan ungefär. Där kan man diskutera exempelvis hur olika religioner ser på sex, helig fred, vetenskap och religion och så vidare.

Utöver ordförandeskapet i Interreligiösa rådet och den adjungerade professuren i Borås är Peter fortfarande föredragande läkare i neurologi vid Inspektionen för Vård och Omsorg.

–  Det är jag som granskar och utreder när någon neurolog har anmälts, berättar han, mannen med de många strängarna på sin lyra.

I Borås kommer Peter Borenstein att – bland annat – fortsätta sin långa forskargärning inom området afasi och dess psykologiska och sociala konsekvenser.

– Afasi är mitt specialområde och bland andra har professor Maria Nyström vid institutionen också sedan en längre tid varit intresserad av detta. Vi planerar därför att starta forskning kring detta område men även inom andra näraliggande områden samt äldreforskning inom ramen för institutionens profilområde Åldras-Lära-Leva, berättar Peter Borenstein.

Peter Borenstein må ha gått i pension från såväl läkargärningen som från rabbinuppdraget, men som synes är han i högsta grad aktiv ännu.

Text: Eva-Lotta Andersson

Foto: Henrik Bengtsson, Högskolan i Borås

 

Fakta Peter Borenstein:

Familj: Gift och har fyra barn och två barnbarn.

Bor: Göteborg

Bakgrund: Föräldrarna föddes i Finland, men flyttade till Sverige efter andra världskriget. Peter pratar fortfarande finska med Savolaks-dialekt (där hans mor kom ifrån).

Spåk-kuriosa: Peter behärskar finska, svenska, norska, danska, jiddish, hebreiska (bibel- och bönehebreiska, inte så mycket vardagshebreiska), arameiska, engelska, tyska, franska och lite artighetsfraser på samiska. ”Jag har knäckt koden” säger Peter som förklaring till hur han kan ha lärt sig så många språk.

Fritiden: Peter älskar att laga mat och att baka. ”Jag bakar allt vårt bröd till exempel. Min fru är mycket duktig på att laga mat, men hon tycker inte om det lika mycket som jag. Jag brukar säga att jag skyndar mig hem för att hinna före henne till köket” säger Peter och ler stort.

Intressen: ”Jag tycker mycket om att läsa, även skönlitteratur, jag tycker om klassisk musik, och att fiska och plocka svamp. Förr målade jag i olja, det kanske jag tar upp sen när jag får tid igen”.

Läs mer om Peter Borensteins forskning kring whiplashskador och smärta i hans senaste artikel i Scandinavian Journal of Pain:  http://hdl.handle.net/2320/12808.