Felaktigt i Borås Tidning

I artikeln som handlar om den omorganisation som högskolan just nu är mitt uppe i står följande:

"Förslaget som styrelsen tidigare beslutat om innebär att dagens sex institutioner blir tre så kallade akademier. Bland annat kommer textilhögskolan att slås ihop med delar av ingenjörsutbildningen och handels/IT."

Det korrekta är att den akademi som artikelförfattaren syftar på kommer att bestå av de nuvarande institutionerna Textilhögskolan, Ingenjörshögskolan samt delar av Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Avdelningen för externa relationer kommer att kontakta Borås Tidning för att försöka undvika fler felaktigheter i rapporteringen i framtiden.