Filosoficaféet har bildat boråsarna genom åren

Strax över 100 personer kom till årets sista Filosoficafé. Här Ulla Hammarén, Björn Brorström och Monica Hammarnäs.

Björn Brorström var sist ut bland höstens fem föreläsare som fokuserat sina berättelser kring temat: "Från Upplysningen till vår samtid". Det är i dagsläget ännu inte bestämt när och om det blir ett program för Filosoficaféet 2014. Monica Hammarnäs som sedan år 2000 drivit arrangemanget går i pension till årsskiftet. Från år 2008 har Folkuniversitetet med Ulla Hammarén varit en samarbetspartner och sponsor. Varje år har Monica lyckats få fram ett mångsidigt program som lockat till fullsatt hus. 

– Filosoficaféet har stärkt vår högskolas namn bland samhällsdebattörer med aktuella tankar och samtidspräglade frågor, säger Björn Brorström.

På frågan vilka som varit de bästa föreläsarna genom åren svarar de Monica Hammarnäs och Ulla Hammarén i mun på varandra:

– Sven-Erik Liedman, Yrsa Stenius, Sverker Sjölander, Michael Azar, Gunnar Falkemark, Karin Johanisson…

Listan på intressanta talare kan göras lång.

Vad är Filosficaféets viktigaste uppgift?

Att sprida kunskap och bildning och att diskutera existentiella frågor, och så att få allmänheten att komma till högskolan, svarar Monica Hammarnäs.

– En av föreläsarna sa en gång till sin personal efter att ha varit här och talat för över 200 personer. Åk till Borås och lär er hur man håller öppna föreläsningar. Det tycker jag var ett bra betyg för vad vi gör, avslutar Ulla Hammarén.

Läs mer

Läs Björn Brorströms blogg om Filosoficaféet

Text och foto: Annie Andréasson