Morgan tar ansvar för studiesociala frågor

Vad är din roll på studentkåren?

– Jag ska anordna introduktionsverksamheten under våren samt ta hand om vår studiesociala verksamhet. I detta uppdrag ingår också att hantera ärenden kring till exempel CSN och studentbostäder.

Vad tycker du är viktigt för att en bra studietid? 

 – Att ha en schysst miljö såväl under studietiden som under fritiden. Att få möjligheter att knyta kontakter med andra studenter som kan komma att bli framtida kollegor samt med näringslivet.

I vilka frågor kan studenter/anställda vända sig till dig?  

 – Man kan vända sig till mig när det gäller frågor kring introduktionsverksamheten, frågor som rör studiemedel och studentbostäder eller andra saker som rör ens studentliv som inte är direkt kopplat till högskolan.

Fakta
Kårstyrelsen vid Studentkåren i Borås består i övrigt av Therése Andersson, kårordförande samt Kristoffer Karlsson, vice kårordförande och utbildningsansvarig samt ordförande i alla kårsektioner.