Nu är löneöversynen klar

Högskolans chefer kommer inom kort att erbjuda sina anställda lönesamtal där den nya lönen meddelas. Ambitionen är att hinna med så många samtal som möjligt innan jul men det kan bli så att man inte hinner med alla.