Ta del av slutrapporten om högskolans nya organisation

Katarina Ek, Marianne Strömberg, Thomas Johansson, rektor Björn Brorström, Therése Andersson och Tomas Wahnström. (projektledningsgruppens ordförande Lotta Dellve saknas på bilden)

– Projektledningsgruppen har gjort ett enormt arbete. De har samlat in ett stort material som kommer att fungera som underlag när vi nu går in i nästa fas av arbetet. Min och beställargruppens uppgift är nu att ordentligt gå igenom slutrapporten för att se om vi tycker att några förändringar behöver göras i det förslag på ny organisation som läggs fram, säger Björn Brorström.

Den 18 februari tar styrelsen beslut angående benämningar, alltså vad de tre akademierna i den nya organisationen ska heta. Det huvudsakliga innehållet i respektive akademi går att läsa om i rapporten.

Parallellt pågår även processen med att tillsätta chefer för de tre akademierna, ett arbete som ska vara avslutat i februari, mars.

– Den nya organisationen syftar till att vi bättre ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Nu gäller det att vi finner varandra i den här nya organisationen och hittar de synergieffekter som är så viktiga för vår framtida verksamhet, avslutar Björn Brorström.  

Information till studenter

Vissa institutioner kommer att informera sina studenter om projektledningsgruppens rapport före jul. Alla institutioner hinner inte informera innan julledigheten men erbjuder istället sina studenter stormöte vid terminsstart i januari.

Läs mer och ta del av rapporten:

Text och foto: Ida Borenstein