Tyck till om Inblick som kanal för interninformation

Vare sig du läser Inblick varje vecka eller aldrig öppnar mailet - vi vill ha dina synpunkter! Svara på några enkla frågor kring varför du läser Inblick (eller inte), vad du vill få för typ av information i Inblick etc.

Starta enkäten genom att klicka här, den tar endast några minuter att genomföra.

Sista svarsdag är torsdagen den 19 december.