Resiabarometern: Så reser svenskarna 2014

I Resiabarometern 2014 överblickas hur, vart, när och varför svenskarna väljer att resa under året. Vilka är drivkrafterna? Hur spenderar vi vår semesterkassa? Vilka är de hetaste resmålen?

Sedan 2006 har Resia satt samman och analyserat bokningsstatistik för resor inom flyg, charter, kryssningar och paketresor som tillsammans med en undersökning från TNS-SIFO och intervjuer bildar underlag för rapporten Resiabarometern. Undersökningen från TNS-SIFO genomfördes i oktober 2013, och bokningsstatistiken avser resor som genomfördes under 2014.

Läs mer i Resiabarometern

Text: Camilla Carlsson