Snabb analys av stroke

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna. De som överlever drabbas ofta av permanenta hjärnskador. För att minimera både dödsfall och skador krävs en snabb och korrekt diagnos.
– I dag kan det ta timmar från det att patienten kommer in med stroke, tills man via röntgen ser om det är en propp eller hjärnblödning. Ju längre tid som går, desto större del av hjärnan går förlorad, säger Fernando Seoane, docent i medicinsk teknik.
Vikten av att snabbt fastställa typen av stroke hänger ihop med behandlingen. En propp behandlas med blodförtunnande medel och en blödning med något som får blodet att koagulera. Att felbehandla genom att till exempel ge blodförtunnande till den patient som har en blödning i hjärnan kan få förödande konsekvenser. 

NYFORSK

Projektet NYFORSK står för Nyttiggörande av forskningsresultat och är Högskolan i Borås del i ett större projekt som pågår vid flera västsvenska lärosäten som alla ingår i Innovationskontor Väst. Varje institution har en så kallad innovationsinspiratör som tillsammans med projektledare, högskoleledning och Inkubatorn i Borås samarbetar för att nyttiggöra högskolans forskning. NYFORSK kan bidra med idéer, utbildningar och verktyg för att underlätta för forskarna att ta initiativ till innovation och entreprenörskap. Projektet bidrar inte med finansiering, men kan däremot hjälpa till att hitta finansiärer.

Fernando Seoane har fått medel från Innovationskontor Väst och från Kungliga Vetenskapsakademien för att i ett verifieringsprojekt undersöka om man kan använda metoden Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring för att fastställa vilken sorts stroke det handlar om. Metoden bygger på samma teknik som används för att mäta andelen kroppsfett hos en person. En svag ström sänds genom hjärnan och mäter motståndet. Eftersom olika typer av vävnader leder ström olika bra, går det enligt hypotesen att få fram vilken typ av stroke en patient drabbats av.

Metoden har redan prövats på några få patienter. I verifieringsprojektet ska den testas på fler personer med redan fastställd stroke. Fungerar det på dem, är planerna att gå vidare med patienter med helt färsk stroke. Projektet genomförs i samarbete med Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital. Förhoppningen är att tekniken i framtiden ska finnas med redan i ambulansen.
I sitt uppdrag som innovationsinspiratör i NYFORSK, högskolans initiativ för att nyttiggöra forskningsresultat, stödjer han andra forskare att också ta nya initiativ till innovationer och entreprenörskap. Det kan handla om kurser, idéer eller att sammanföra forskarna med Inkubatorn i Borås.
– Alla är inte födda med innovationsgener. Det vi gör är att hitta verktyg för forskarna så att deras forskningsresultat kan komma till nytta.

Text: Helena Lindh
Foto: Anna Sigge 

Läs mer

Den här artikeln har publicerats i högskolans forskningmagasin 1866. Läs mer om magasinet här.