Söka information i Summon hemifrån

Sökrutan för Summon hittar du på bibliotekets startsida. I Summon finns det mesta av de informationsresurser biblioteket abonnerar på tillgängliga för dig som är student eller personal på Högskolan i Borås. För att åtkomsten till t.ex. artiklar i fulltext och e-böcker ska fungera så smärtfritt som möjligt är det bra att logga in i Summon när du gjort din första sökning utifrån sökrutan. Inloggningen gör du i den mörkgrå listen som visas högst upp i Summon.

Läs mer om tillvägagångssättet för inloggning på sidan "Söka i Summon hemifrån".

Mer information om Summon hittar du på sidan "Information om Summon" samt undersidor.