Spansk pionjärstudie kring överlevnad vid hjärtstopp

Studien genomförs i två distrikt i Spanien, Tarragona och Lleida, två områden där det bor samanlagt ca två miljoner människor. 130 ambulanser i området kommer att delta i studien, som startade redan i juni i år i Tarragona stad. Tanken är att projektet ska utvidgas till hela Tarragona-distriktet och Lleida från och med februari 2014.

– Det är för utvidgningen av studien till dessa två distrikt som vi fått pengarna. Bland annat ska de gå till att köpa in särskilda pallar som ambulanspersonalen lägger upp patienternas ben på under hjärt-lundräddningen så att alla patienters ben höjs lika mycket, berättar Christer Axelsson som tillsammans med sin spanska forskar- och ambulanssjuksköterskekollega Maria Jimenez Herrera driver studien.

Maria Jimenez Herrera (bilden) är ambulanssjuksköterska och forskare i Spanien.

Kuriosa i sammanhanget är att de två forskarna fick mer pengar än de sökte.

– Ja det är ju inte så vanligt förstås, men jag tror att det beror på att Laerdal delade ut en viss summa på ett antal projekt och då blev det 82 00 kronor till oss var helt enkelt. Vi hade sökt 50-60 000 ungefär så det var ju trevligt, berättar Christer Axelsson.

Christer Axelsson har i tidigare forskningsstudier kunnat se att höjda ben under hjärt-lungräddning har förbättrat effekten av bröstkompressionerna. Detta får honom att vilja inkludera fler patienter i studien för att kunna se om också överlevnaden kan öka då patientens ben höjs ett visst antal grader i förhållande till övriga kroppen.

– Effekten av höjda ben blir att en större mängd blod cirkulerar centralt under hjärt-lungräddning. Även det koronara perfusions trycket ökar, vilket gör att chansen ökar för att patienten ska återfå egen cirkulation då man defibrillerar (ger elstöt genom hjärtat), beskriver Christer och förklarar att det koronara perfusionstrycket är den mängd blod som går igenom själva hjärtmuskeln och förser den med syre.

Studien i Spanien är kuvertrandomiserad, vilket betyder att för varje hjärtstoppspatient sprättas ett kuvert och där står om patienten ska få benen höjda eller behandlas i planläge.

– En kuvertrandomiserad studie ger en hög generaliserbarhet eftersom metoden minimerar en mängd störande parametrar som påverkar de patienter som ingår i studien. Utifrån resultaten från en kuvert randomiserad studie, med rätt antal patienter, kan vi säga att så här är det. Det är det bästa sättet att göra medicinska studier på, menar Christer som hade önskat att göra en motsvarande studie i Sverige som jämförelse men nekades etiskt tillstånd.

– Den etiska nämnden som granskade min forskningsansökan ville att patienterna skulle ge informerat samtycka till att ingå i studien, men våra patienter är ju medvetslösa så det fungerar inte. Det är heller inte moraliskt försvarbart att i det läget fråga anhöriga om de vill att den sjuke ska få ingå i en studie, det går inte att ställa den frågan i det akuta läge som är just då, det är inte rimligt mot den anhörige att utsätta den för den stressen, säger Christer som därför valde att genomföra studien i begränsad form där höjda ben är med som en behandlingsåtgärd.

I den svenska studien har man hittills höjt benen på 670 patienter i Västra Götaland, Dalarna, Värmland och Halland.

Är den svenska studien onödig då, om den inte ger resultat som är generaliserbara?

– Nej, det kommer ändå att vara ett värde i studien men aldrig den bevisfaktor som en kuvert randomiserad studie ger. Men onödig är den absolut inte.

Den spanska studien är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap, Universitat Rovira i Virgili (i Tarragona) och ambulansorganisationen Sistema dÉmergències Mèdiques de Catalunya (SEM).

Text: Eva-Lotta Andersson

Foto: Eva-Lotta Andersson (Christer Axelsson) och Christer Axelsson (Maria Jimenez Herrera

Fotnot: Läs mer om Christers tidigare forskning kring höjda ben här: http://www.hb.se/Forskning/Projekt/Betydelsen-for-overlevnad-av-att-hoja-patientens-ben-under-HLR/