Vad ligger bakom den svenska modeexporten?

Svenska modemärkens internationella framgångar har gett ett ökat intresse för mode i Sverige – såväl i media som inom forskning och hos olika organ som främjar export och bilden av Sverige. Det skrivs om framgångshistorier på såväl kultursidor som på näringslivssidor men är framgången bara en illusion? Rapporten som presenteras den 28 februari ger en bättre insikt i vad som har krävts av de svenska modeföretagen för att bli internationellt framgångsrika.

12 medelstora svenska modeföretag, t. ex. ACNE, Filippa K, Tiger, Hope, Dagmar, V Ave Shoe Repair, har deltagit i studien som syftar till att ge en fördjupad insikt i hur modeföretagen har agerat och resonerat när de har valt att expandera internationellt. Rapporten ger en bild av hur dessa framgångsrika svenska modeföretag har utvecklats som internationella märken och varför de har gjort olika val, vilka hinder de har upplevt på vägen och vilka lärdomar de skulle vilja dela med sig av till andra i branschen.

Rapporten är en del av det forskningsarbete som pågår vid Högskolan i Borås inom ramen för forskningsprogrammet F:3, Fashion, Function, Future, som samlar den forskning på högskolan som är inriktad på modesektorn. Projektet är ett samarbete med Association of Swedish Fashion Brands.

Presentation av rapporten Framgångsrikt svenskt mode på export
Tid: torsdagen 28 februari kl. 09.30 – 14.00
Plats: Svensk Form, Svenskundsvägen 13, Stockholm

En presentation av rapporten sker även på Högskolan i Borås den 7 mars.

Ladda ner rapporten här