763000 kronor till utveckling av småskalig biogasproduktion

Projektet, som kommer att pågår under ett år, knyter an till Vision Västra Götaland och miljömässigt hållbar utveckling genom att stötta utveckling av småskalig biogasproduktion främst för en internationell marknad. Projektet knyter också an till Västra Götalandsregionens stora satsning på hållbar utveckling. Målet för projektet är att utveckla Waste Recovery till en arena för affärs- och företagsutveckling och för att utvärdera den arbetsmodell som Waste Recovery – international partnership innebär – en kunskapstriangel.

Waste Recovery verkar internationellt genom att medverka i och skapa liknade nätverk i andra länder för att skapa förutsättningar för tjänsteexport av avfallshantering och för internationellt akademiskt samarbete för näringsliv, högskolor och organisationer i Västra Götalandsregionen.

Idag pågår utveckling av samarbete i Brasilien, Nigeria, Indonesien, Vietnam och andra länder i Sydostasien. Man håller föredrag, utbildar och planerar olika projekt med samarbetsländerna.

Samarbetsmodell för export

Ett konkret exempel på projekt är utvecklingen av teknik för biogasproduktion i Brasilien för matlagning, elproduktion eller bilbränsle från avfall. Man undersöker vilken typ av avfall som finns tillgänglig och hur insamlingen ska ske på bästa sätt, vilken potential som finns för biogasproduktion och vilka hinder som kan försvåra en implementering. Just nu pågår som bäst forskning av en textil biogasreaktor för småskalig biogasproduktion på Högskolan i Borås genom ett projekt tillsammans med företaget FOV AB i Borås.

Waste Recovery som modell har redan funnits i några år. Nu vill man utveckla en modell för export av västsvensk miljö- och återvinningsteknik. Sedan starten har flera internationella affärer för nätverket och de företag som ingår i nätverket initierats.

Projektet ”Affärsutveckling och utvärdering av projektet Waste Recovery – International partnership” finansieras i sin helhet av FOV, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Högskolan i Borås. Även Borås energi och miljö deltar i projektet.
Syftet med projektet är att koppla samman aktörsnätverk i Västra Götaland med nätverk av aktörer i länder där tekniken utvärderas och implementeras.

Vetenskaplig ledare:  Professor Mohammad Taherzadeh, Institutionen Ingenjörshögskolan
Projektledare: Hans Björk, Institutionen Ingenjörshögskolan