Fastighetsmäklarutbildningen tar ett uppehåll

– Vi behöver strama åt på utbildningsområdet på grund av att vi har i uppdrag att utbilda färre studenter än tidigare år. I det läget kan vi inte prioritera tvååriga utbildningar som denna, säger Mikael Löfström, prefekt på institutionen.

När Högskolan i Borås nu siktar på att utöka sin forskningsvolym prioriteras områden där högskolan har sina forskningsprofiler, fastighetsmäklarutbildningen ingår inte i ett sådant område.

– Det är så klart tråkigt att pausa en så populär utbildning men vi ser det som en satsning på att öka kvaliteten i vårt utbildningsutbud genom att inte ha en allt för bred utbildningsportfölj. Vi har idag hög kvalitet på våra utbildningar i företagsekonomi och informatik och vill säkerställa att det är så även fortsättningsvis.

De som idag går utbildningen kommer inte påverkas av utbildningens uppehåll utan Högskolan i Borås garanterar att de kommer att kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet. Beslutet gäller för ett år.