FN-möte om hållbarhet till Borås i september

Jonas Holmberg, Jessica Magnusson, Ulf Olsson och Hans Björk informerar om höstens FN-konferens i Borås. Foto: Charlotte Ohlsson

IPLA står för International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities. Under konferensen, som förläggs till det då nyinvigda Textile Fashion Centers lokaler i centrala Borås, kommer drygt 100 deltagare från hela världen att mötas och diskutera hållbar avfallshantering.

Hans Björk, Waste Recovery och Högskolan i Borås, är en av dem som sett till att den här stora konferensen kommer till Borås 2013. Efter att ha hållit ett key note speech om Waste Recoveryprojektets framgångar och möjligheter under förra årets IPLA Global Forum i Seoul fick han frågan om inte Borås kunde vara värd för nästa konferens.

– Den här konferensen kommer att vara en väldigt bra och konkret möjlighet till att skapa nya nätverk och samarbeten för alla oss som är parter i Waste Recovery. Dels akademiska nätverk och forskningssamarbeten men även samarbetsmöjligheter med företag kommer att presenteras, säger Hans Björk. 

Vad ser du mer fram emot med konferensen?

– Det internationella utbytet ser jag naturligtvis fram emot mycket. Och så ser jag det här som att jag har bidragit med något till planeten, Waste Recovery är mitt lilla bidrag till en bättre värld, avslutar en nöjd Hans Björk.

Arrangörer av konferensen i Borås är Borås stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer i Borås stads pressmeddelande.