Elektriskt ledande textil utan metall möjligt

Det finns redan idag ledande fibrer med olika tillämpningar, men ledningsförmågan är relativt låg eller så är hållbarheten på materialet inte den bästa. Det brister eller krackelerar lätt. Svårigheten ligger i att få fram textila material som har bra ledningsförmåga och samtidigt är tillräckligt sega, följsamma eller hårda, beroende på användningsområde.
– Mitt arbete handlar om utveckling av ledande fibrer genom att använda ledande polymer i förening med helt vanliga textilier, förklarar Tariq Bashir.

Ångar in kemikalier i textilier

Han har använt en metod som innebär att fibrerna utsätts för en förångning av elektriskt ledande polymerer (plaster). Kondensen lägger sig som en film kring de textila fibrerna och därmed får goda ledande och mekaniska egenskaper. Dessutom behåller textilierna sin flexibilitet och känns som vanliga obehandlade textilier.
− Dessa textila fibrer har en ljus framtid. Ta till exempel solcellspaneler. Genom att använda lager-på-lagermetoden kan man varva olika lager med olika kemikalier som ska ge olika egenskaper, förklarar Tariq Bashir.

Just solceller har han jobbat en del med i liten skala. Dock behövs mera resurser och ökat forskningssamarbete för att kunna gå vidare. Intresset för Tariqs elektriskt ledande polymerfibrer har dock redan väckts. Umeå Universitet tittar på tillämpningsmöjligheter för hans ledande textilier för biobränsleceller, Campus Norrköping (Linköpings universitet) ser eventuella tillämpningsområden för termoelektricitet, Linköpings universitet ser möjligheter för stickad struktur för biomimetisk tillämpning (biomimetik handlar om att härma naturen för att konstruera smarta tekniska lösningar) och på SP är man intresserad av fibrerna för att tillverka membran till antistatiska luftfilter.

Disputation
Den 8 mars försvarar Tariq Bashir sin avhandling “Conjugated Polymer-based Conductive Fibres for Smart Textile Applications” på Chalmers.
Tid: 10:00 - 13:00
Plats: KA-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Professor Pertti Nousiainen, Textile and Fiber Materials, Department of Materials Science, Tampere University of Technology, Finland

Tariq Bashir

Ålder: 31
Började som forskarstudent på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, 2009. Handleds av Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik, och bihandledare Nils-Krister Persson, lärare och forskare vid Textilhögskolan.
Har tidigare gjort: Studerat på grund nivå, kemiteknik, och avancerad nivå, polymer- och processteknik vid University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan.  Är tjänstledig från en lärartjänst vid samma universitet.

Mer information

Kontakt:
Tariq Bashir, Tfn: 033-435 59 22, E-post tariq.bashir@hb.se
Professor Mikael Skrifvars, Tfn: 033-435 44 97, Mobil: 0708-196146 E-post: mikael.skrifvars@hb.se