Spikat för Tariq Bashir

Tariq Bashir, forskarstudent på Institutionen Ingenjörshögskolan och Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Chalmers spikade den 25 februari upp sin avhandling Conjugated Polymer-based Conductive Fibres for Smart Textile Applications.

Disputationen äger rum den 8 mars.
Läs mer.